background

PONOVNO ODKRIVANJE IZGUBLJENIH DELOV SEBE!

Obred lovljenja duše je sodoben šamanski obred, ki pomaldi našo življensko energijo in celovitost naše duše.
Vanje stopimo z namenom, da se vrnemo celi in dovršeni (celostnost).

Lovljenje duše je most do moči in celovitosti

Skozi ta duhovna potovanja vstopimo v umska stanja, ki presegajo običajna dojemanja moralnosti,
prevračajo ideje o življenju in smrti, razkrivajo notranji svet, kjer je polno vpogledov, podob in vizij, ki
nas usmerijo na poti do vzpostavitve ponovnega stika s poškodovanimi delci naše duše. Izguba duše
pojasnjuje mnogo škode, ki si jo v okviru družbene sprejemljivosti, povzročamo med seboj v domačih
in družbenih nesoglasjih, in v najhujšem primeru v vojnah. Razloži se tudi vprašanje, zakaj izpodbijamo
lastno vrednost in se po napačnem borimo za moč zanotraj odnosov.

Zdrav izzid travmatičnih izkušenj izgrajuje duhovno osebnost ( modrost).
Kultivacija modrosti je razvoj našega duha.

Pri lovljenju duše, kateremu se posvečamo, se srečamo z edinstveno obvezo sodelovanja, ki ga ne najdemo
pri drugih tehnikah, saj se tudi iščoči sam posveča vizualizaciji potovanja. Obredno se posvetimo izkušnji,
zacelimo odnos do nje in spremenimo naše dojemanje stvarnosti, kar prinaša polnejše doživljanje. Obred
lovljenja duše je globoko preobražujoč. Preobrazimo lahko le izkušnjo, ki smo jo popolnoma izkusili.
Transformacija se dogodi ob razumevanju in voljnosti opuščanja okorelih miselnih vzorcev. Neposrednja
izkušnja pomaga vzdrževati prisotnost ponovno pridobljenega dela duše še dolgo po zaključku obreda…
v večino primerov doživljensko.

KAJ JE IZGUBA DUŠE?

Duša ni fizična, zato njena izguba ni merljiva linearno.
Izuba duše pomeni popačenje naše celovitosti.

Izguba duše se dogodi ob tavmatičnih izkušnjah v življenju- na mentalnem, fizičnem, spolnem ali
čustvenem področju. Nešteto okoliščin botruje izgubi duše v ljudeh. Vse situacije imajo skupen pojav,
ki vzpodbudi nemudno in travmatično odtujitev od tega, kar imenujemo naša normalna stvarnost.
Nekatere življenske izkušnje, ki povzročijo izgubo duše so razdori odnosov, močne zlorabe substanc,
izgube ljubljenih oseb zaradi ločitev ali smrti, fizične bolezni in nasilna dejanja. Ti dogodki povzročijo
šok in globok premik v naši psihi, ki jim nismo kos. Izzid tega je, da se srečamo z obsegom bolečine,
ki dosega tako temeljne razsežnosti, da telesno propadamo ali se čustveno razstavimo. To globoko
čustveno razstavljanje je enako izgubi duše.

Zlahka uvidimo, kako temeljno lahko izguba duše vpliva na naše osebno življenje, družbo in svetovni
ustroj. Dolgoročni vpliv izgube duše ustvari nenavdihnjeno razpoloženje v ljudeh, zamere v družinah
in konflikte med narodi. Čeprav iskreno poskušamo ozdraveti po tradicionalni poti, skozi terapije in
razreševaje konfliktov, da odpravimo te probleme, podtalno vseeno ostaja pereča zmeda, ki s časom
ustvari enake probleme. Ker je duša ostala nedotaknjena pri teh oblikah zdravljenja.
TRANCE DANCE
LOVLJENJE DUŠE
DELAVNICE
RDEČI ŠOTOR
POVEZAVE
DOGODKI
KONTAKT